Privacyverklaring en cookiebeleid

  Je bent nu hier!
 • Home
 • Privacyverklaring en cookiebeleid

Algemeen

Heeft u een vraag>

  Privacyverklaring en cookiebeleid

  Deze pagina is een beschrijving van de manier waarop Holsto Tuinen & Buitenleven informatie verzamelt over bezoekers en de wijze waarop deze informatie gebruikt wordt.

  Holsto Tuinen & Buitenleven, gevestigd aan Rijksstraatweg 12A, 8121 PD Olst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens:

  Holsto Tuinen & Buitenleven

  Brendan Adams
  Rijksstraatweg 12A, 8121 PD Olst
  info@holstotuinen.nl
  www.holstotuinen.nl

  Persoonsgegevens die wij verwerken

  Holsto Tuinen & Buitenleven verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  Door onszelf:

  – Naam en e-mailadres (als je een contactformulier invult, account aanmaakt of je aanmeldt voor de nieuwsbrief)
  – Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een vragenlijst via de website in te vullen, in correspondentie en telefonisch

  Door Google (zie https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

   – IP-adres
  – Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  – Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen
  – Internetbrowser en apparaat type

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@holstotuinen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Holsto Tuinen & Buitenleven verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  – Verzenden van nieuwsbrieven
  – Het bijhouden van bezoekersstatistieken

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Holsto Tuinen & Buitenleven neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Holsto Tuinen & Buitenleven) tussen zit.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Holsto Tuinen & Buitenleven bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Naam en e-mailadres > zolang je ingeschreven bent voor de nieuwsbrief of zolang je een account bij Holsto Tuinen & Buitenleven aanhoudt > Om deze diensten te kunnen aanbieden.

  Google Analytics data > 26 maanden > Om bezoekersstatistieken bij te houden.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Holsto Tuinen & Buitenleven verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Holsto Tuinen & Buitenleven gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Holsto Tuinen & Buitenleven gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

  Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

  Voor het versturen van de nieuwsbrieven verzamelt Holsto Tuinen & Buitenleven e-mailadressen, die gedeeld worden met de dienst Mailpoet. De privacy policy van Mailpoet is te vinden op: https://automattic.com/privacy/

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Holsto Tuinen & Buitenleven en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@holstotuinen.nl.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Holsto Tuinen & Buitenleven wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Een tip of klacht indienen bij de AP | Autoriteit Persoonsgegevens

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Holsto Tuinen & Buitenleven neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@holstotuinen.nl.  Holsto Tuinen & Buitenleven heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

  – TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

  Opgesteld te Olst, 19 april 2024